ویلیام منینگ مدیرکل واحد چشایی

یک فنجان چای بی عیب و نقص

متخصصین واحد چشایی ما از دوستداران چای هستند و چای برای آنها همه چیز است. آنها در یکی از کلیدی ترین قسمت های کارخانه چای احمد فعالیت می کنند. آنها هنر ترکیب چای را آموخته اند و با اشتیاق، ترکیباتی خاص و بی نظیر از چای،مطابق با ذائقه مصرف کنندگان خلق می کنند.

متخصصین چشایی ما در تمام کارخانه های چای احمد با حساسیت و دقتی ریزبینانه به ترکیب انواع چای می پردازند که نتیجه آن یک فنجان چای بی عیب و نقص است.

تلاش ما برای تولید یک چای باکیفیت ، ترغیب حس عشق به چای در بین مردم جهان است.

ما به نقشی که یک فنجان چای در جشن ها و دورهمی های شما ایفا می کند می بالیم.ما همه جهان را به نوشیدن چای دعوت می کنیم.

نظر سنجی
چای احمد