مشخصات بسته بندی چای احمد اصل

در هنگام خرید محصولات چای احمد به این موارد توجه کنید:

1- توجه به نوار طلایی دور بسته که عبارت AHMADTEA LONDON روی آن نوشته شده است.

2- توجه به نماد قوری روی درب و بدنه بسته

3- توجه به تصاویر نقاشی چای احمد. این تصاویر انحصاری بوده و امتیاز استفاده از این تصاویر نقاشی در کل دنیا متعلق به شرکت چای احمد می باشد.

4- توجه به نام تجاری “چای احمد”بدون پسوند و پیشوند

نظر سنجی
چای احمد