درباره ترکیب شیر با چای

مردم انگلستان اغلب چای را با شیر مصرف می کنند و نوشیدن چای به همراه شیر یک ترکیب مرسوم بین انگلیسی هاست.مردم انگلستان به نوشیدن چای در زمان عصر بسیار اهمیت می دهند و معمولا در کنار چای عصرانه شیرین ،کیک و یا ساندویچ کوچک پنیر و خیار نیز سرو می شود.

چای صبحانه احمد یک چای قوی که می توان به همراه آن شیر نیز مصرف کرد.

نظر سنجی
چای احمد