بیشتر فروشگاه های زنجیره ای بزرگ در ایران از همکاران تجاری چای احمد هستند. همچنین فروشگاه های آنلاین بزرگ و شناخته شده از همکاران طرف قرارداد چای احمد به شمار می آیند. اسامی برخی از فروشگاه های همکار با چای احمد به شرح زیر است:

فروشگاه های زنجیره ای طرف قرارداد با چای احمد

فروشگاه های زنجیره ای  هایپر استار
فروشگاه های زنجیره ای هایپر استار
فروشگاه های زنجیره ای سپه
فروشگاه های زنجیره ای سپه
فروشگاه های زنجیره ای  رفاه
فروشگاه های زنجیره ای رفاه
فروشگاه های هایپرمی
فروشگاه های هایپرمی
فروشگاه های زنجیره ای شهروند
فروشگاه های زنجیره ای شهروند
فروشگاه های زنجیره ای افق کورش
فروشگاه های زنجیره ای افق کورش
فروشگاه های زنجیره ای اتکا
فروشگاه های زنجیره ای اتکا
فروشگاه های زنجیره ای هفت (اوشانک)
فروشگاه های زنجیره ای هفت (اوشانک)
فروشگاه های زنجیره ای جانبو
فروشگاه های زنجیره ای جانبو
فروشگاه های هایپرسان
فروشگاه های هایپرسان
فروشگاه های هایپرفامیلی
فروشگاه های هایپرفامیلی

فروشگاه های اینترنتی و آنلاین

دیجی کالا
دیجی کالا
فروشگاه اینترنتی هایپراستار صبا (اسنپ مارکت)
فروشگاه اینترنتی هایپراستار صبا (اسنپ مارکت)
شهروند آنلاین
شهروند آنلاین
نظر سنجی
چای احمد