شرکت چای احمد لندن به عنوان یکی از اعضای شورای چای بریتانیا (UKTC) با آن سازمان همکاری نزدیک دارد. تجهیزات تولیدی شرکت چای احمد کاملاً مطابق با قوانین و ضوابط رسمی امنیت غذایی بوده و گواهی ایزو ۹۰۰۱ را برای سیستم‌های استاندارد و مدیریت کیفیت کسب نموده است. این گواهی، به کمتر از ۵ درصد شرکت‌های بریتانیایی اهدا شده است.

شرکت چای احمد به حفظ اخلاق تجاری (ETP) متعهد بوده و همواره خود را نسبت به ارتقای بهترین کیفیت چای مسئول می‌داند. به‌علاوه چای احمد تحت نظر سازمان‌های ذیل عمل می‌کند:

• وزارت محیط‌زیست، غذا و امور روستایی (DEFRA)
• هیئت رئیسه بهداشت و امنیت (HSE)
• استانداردهای تجارت

اخذ مدارک ذیل توسط شرکت چای احمد تهران
• گواهینامه Dakks – مرجع رسمی استاندارد‌سازی در آلمان
• گواهینامه ISO 22000 – گواهی‌نامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی
• گواهینامه ISO 9001 – سیستم مدیریت کیفیت