بهره‌گیری از توانایی کمک رسانی و ارائه خدمات مختلف در حوزه فعالیت های بشردوستانه شرکت چای احمد ،سنت‌ و برنامه‌های جاری و دائم شرکت چای احمد در همه کشورهاست. شرکت ما به‌ صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در ساخت و تجهیز مراکز درمانی، مدارس، مراکز دانشگاهی و هم‌چنین پروژه‌های توسعه اقتصادی حضور دارد. برنامه‌های آموزش تخصصی پرستاران، حمایت از مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست، حمایت از توسعه مراکز آموزشی ، حمایت از پروژ‌ه‌های آب‌رسانی به‌ویژه در کشورهای آفریقایی و … از فعالیت‌های عمده چای احمد در کشورهای مختلف است.

ساخت بیمارستان رضوی در کشور سریلانکا
مهیا کردن دسترسی به آب سالم در شمال آفریقا
فراهم‌آوردن امکان دسترسی عادلانه به آموزش و یادگیری
برنامه آموزش از راه دور با مشارکت چای احمد به بسیاری از افراد در کشور اوکراین
پشتیبانی از موسسات مربوط به کودکان بی‌سرپرست در آسیا و خاورمیانه

پروژه آموزش‌های اجتماعی برنامه ایست که جوانان بی‌سرپرست را برای ورود به جامعه آماده ساخته و فرصت آموزش‌های مورد نیاز برای ورود و موفقیت در جامعه را برای آن‌ها فراهم می‌کند.
درباره پروژه آموزش‌های اجتماعی بیش‌تر بخوانید.

توسعه پایدار

نظر سنجی
چای احمد