فنجان کلاسیک سبز چای احمد فنجان کلاسیک سبز

فنجان کلاسیک سبز  چای احمد، طراحی ساده و کلاسیکی دارند. رنگ سبز آرامش بخش و عمیق برند چای احمد  حس یک چای سنتی را برای شما تداعی می کنند. روی این فنجان سبزرنگ لوگوی زیبای چای احمد نقش بسته و حتما از نوشیدن چای در این قوری لذت خواهید برد.   قوری کلاسیک سبز ​در همین طراحی نیز موجود است.

طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2021