فنجان کلاسیک سفید چای احمد فنجان سفید چای احمد

فنجان کلاسیک سفید چای احمد، طراحی ساده و کلاسیکی دارند و حس یک چای سنتی را برای شما تداعی می کنند. روی این فنجان سفید رنگ لوگوی زیبای چای احمد نقش بسته و حتما از نوشیدن چای در این قوری لذت خواهید برد.   قوری کلاسیک سفید در همین طراحی نیز موجود است.

طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2021