قوری کلاسیک سبز قوری سبز چای احمد


این قوری کلاسیک با رنگ سبز براق چای احمد، از داخل سفید است. لوگوی زیبای چای احمد روی آن نقش بسته و حتما از دم کردن و نشیدن چای در این قوری لذت خواهید برد. این قوری با ظرفیت 700 میلی لیتر دو-سه فنجان چای برای شم آماده خواهد کرد. البته اگر طبق رسوم ایران چای را پس از دم کشیدن در قوری با آب داغ بیشتر ترکیب کنید، حتما می توانید از میهمانان بسیاری بیشتری پذیرایی کنید.
این قوری کلاسیک با رنگ سبز براق چای احمد، از داخل سفید است. لوگوی زیبای چای احمد روی آن نقش بسته و حتما از دم کردن و نوشیدن چای در این قوری لذت خواهید برد. این قوری با ظرفیت 700 میلی لیتر دو-سه فنجان چای برای شم آماده خواهد کرد. البته اگر طبق رسوم ایران چای را پس از دم کشیدن در قوری با آب داغ بیشتر ترکیب کنید، حتما می توانید از میهمانان بسیاری بیشتری پذیرایی کنید.

طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2021