چای سبز یاس کیسه ای

محصولی از یک نوع چای سبز بسیار لطیف با برگهای کشیده همراه با غنچه‌های معطر گل یاس.

طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2021