چای ارل گری کیسه ای

چای « ارل گری » احمد ترکیب ممتازی از بهترین چای سیلان و چند کشور دیگر میباشد که با عطر دلپذیر ارل گری همراه شده است. یک چای خوش عطر و خوش رنگ.

طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2021