تضمین کیفیت

شرکت چای احمد لندن به عنوان یکی از اعضای شورای چای بریتانیا (UKTC) با آن سازمان همکاری نزدیک دارد.
تجهیزات تولیدی این شرکت کاملاً مطابق با قوانین و ضوابط رسمی امنیت غذایی بوده و گواهی ایزو ۹۰۰۱ را برای سیستم های استاندارد و مدیریت کیفیت کسب نموده است. این گواهی، به کمتر از ۵ درصد شرکت های بریتانیایی اهدا شده است.

این شرکت به حفظ اخلاق تجاری (ETP) متعهد بوده و همواره خود را نسبت به ارتقای بهترین کیفیت چای مسئول می داند. به علاوه چای احمد تحت نظر و هدایت سازمان های ذیل عمل می کند:

  • وزارت محیط زیست ، غذا و امور روستایی (DEFRA)
  • هیأت رئیسه بهداشت و امنیت (HSE)
  • استانداردهای تجارت


اخذ مدارک ذیل توسط شرکت چای احمد تهران:

  • Dakks - مرجع رسمی استاندارد سازی در آلمان
  • ISO 22000 - گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی
  • ISO 9001 - سیستم مدیریت کیفیت

طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2021